De bedrijfsmiddelen die voor de Milieu-investeringsaftrek, afgekort MIA, en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, VAMIL, in aanmerking komen staan op de nieuwe gepubliceerde Milieulijst voor 2023.

Met regelingen wordt een fiscaal voordeel gegeven aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie door de MIA en de VAMIL ondersteund wordt.

Voor de MIA is in 2023 een budget van € 192 miljoen beschikbaar. Het budget voor de VAMIL in 2023 is € 25 miljoen.

De Energie-investeringsaftrek, ofwel EIA, die fiscaal voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, is aangepast voor 2023.

De nieuwe gepubliceerde Energielijst is aangepast aan de stand van de techniek. De wijzigingen in de Energielijst 2023 ligt met name op actualisering van de lijst naar aanleiding van de hoge energieprijzen die invloed hebben op de terugverdientijden van opties die in de lijst zijn opgenomen.

Voor de EIA is komend jaar € 249 miljoen beschikbaar. Het kabinet trekt voor 2023 € 100 miljoen extra uit voor de EIA, waarmee naar verwachting voldoende budget beschikbaar is voor de ondersteuning van ondernemers die in 2023 energie- en CO2-zuinige investeringen willen toepassen.