EZK heeft de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is om hulp te bieden aan bruine vlootondernemers in het midden- en kleinbedrijf, ofwel mkb, die door omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen in het tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 in financiële problemen komen en daardoor niet altijd hun vaste en variabele lasten kunnen betalen. Doel is om deze ondernemers over voldoende financiële middelen te laten beschikken om vaste en variabele lasten te kunnen blijven betalen.

Subsidie kan aangevraagd worden door ondernemers in het mkb in de sector van de historische zeilvaart, die bedrijfsmatig pleziertochten op de zee- en binnenwateren organiseren.

Aanvragen kunnen van 29 juni 2021 tot en met 24 augustus 2021 worden ingediend.