Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Op duurzame energie werkt? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek, afgekort EIA. U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen. De EIA is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting.

Een van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat uw energie-investering (bedrijfsmiddel) voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst.

De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, glastuinbouw, veehouderij en industrie.

Zorg dat u uw aanvraag op tijd doet. Er gelden namelijk verschillende indientermijnen. Deze termijnen zijn afhankelijk van het soort investeringskosten waarvoor u EIA aanvraagt.