Er is meer informatie over de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027.

ESF+ 2021-2027: uitgesteld tot 2022

In december 2020 is er door de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting voor de EU voor de periode 2021-2027. Nederland kan rekenen op een ESF+-budget van ruim € 413 miljoen voor de periode 2021-2027.

Gezien het feit dat er aanvullende ESF-middelen beschikbaar zijn gekomen om de effecten van de Coronacrisis te bestrijden en gezien het late akkoord op de relevante verordeningen, heeft SZW besloten om de start van het nieuwe ESF+ programma uit te stellen tot 2022. Op deze manier kunnen eerst de aanvullende ESF-middelen vanuit REACT-EU worden ingezet en kan daaropvolgend worden aangesloten met de uitvoering van het nieuwe ESF+-programma.

Over de uitvoering van het ESF-programma is aangegeven dat het nieuwe programma ESF+ 2021-2027 voornamelijk zal worden gericht op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s die Nederland telt.

Daarnaast is eerder ook gemeld dat een deel van de middelen uit het ESF+ in te zetten als materiële steun/voedselhulp ter ondersteuning van de meest behoeftigendoelgroep. Over de invulling vinden momenteel gesprekken plaats met Voedselbanken Nederland en de Europese Commissie.