Er is een wijziging van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 15 miljoen. Ook wordt de realisatietermijn gewijzigd naar een periode van drie jaar. Het beschikbare budget voor 2021 is verhoogd naar € 82 miljoen.