Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe wordt met € 200.000 verhoogd vanwege de grote belangstelling voor de regeling.

Met de verhoging van het subsidieplafond is er in totaal dus € 400.000 beschikbaar voor het verduurzamen en het verlengen van het terrasseizoen. De regeling wordt vanaf 28 april 2021 opengesteld voor aanvragen.

Met deze regeling kunnen Drentse horecaondernemers de mogelijkheid krijgen om het terrasseizoen te verlengen en tegelijkertijd de terrasverwarming te verduurzamen. Drentse horecaondernemers met een terras kunnen gebruik maken van de regeling, die geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het energiezuiniger en duurzamer maken van bestaande terrasverwarming en voor de aanschaf van elektrische warmtekussens tot een maximum van € 5000.