Het totale budget van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II is eenmalig verhoogd naar € 125 miljoen voor het schooljaar 2020-2021.

Het doel van de regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding.

Hiermee wordt beoogd om stageaanbieders op korte termijn meer financiële ruimte te bieden. Met deze ruimte biedt stageaanbieders meer financiële mogelijkheden om zo snel als mogelijk stages in te halen die gedurende de coronapandemie niet door gingen.