LNV heeft de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 bekendgemaakt.

Doel van deze regeling is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

De regeling is opgesteld omdat middelgrote en grote bedrijven in de land- en tuinbouw geen gebruik kunnen maken van de verhogingen van de subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderneming minimaal 30% omzetverlies hebben.

De subsidie bedraagt per subsidieperiode maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Aanvragen kunnen van 5 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 worden ingediend.