Nederlands Subsidie Instituut https://nlsi.nl/ Een gerenommeerd subsidieadviesbureau en verzorgt het subsidiemanagement voor verschillende soorten bedrijven Thu, 22 Sep 2022 14:17:22 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 WBSO en innovatiebox 2023 https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/wbso-en-innovatiebox-2023/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/wbso-en-innovatiebox-2023/#respond Thu, 22 Sep 2022 14:17:22 +0000 https://nlsi.nl/?p=6482 Voor 2023 heeft het kabinet geen wijzigingen gepublicee [...]

Het bericht WBSO en innovatiebox 2023 verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Voor 2023 heeft het kabinet geen wijzigingen gepubliceerd voor de WBSO. De percentages blijven voor 2023 hetzelfde als in 2022:

 • 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten
 • 40% over de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten voor starters
 • 16% over het resterende bedrag.

Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1.370 miljoen.

Innovatiebox

De schijfgrens van het opstaptarief in de vennootschapsbelasting was verhoogd naar € 395.000 en het tarief is verlaagd tot 15%. Dit lijkt komend jaar te verdwijnen. Dat blijkt uit de volgende wijzigingen in het belastingplan:

 • De schijfgrens gaat in 2023 naar € 200.000.
 • Het opstaptarief wordt verhoogd naar 19%.
 • Een opstaptarief van 19% over de eerste € 200.000 winst in de vennootschapsbelasting.
 • Boven de grens van € 200.000 blijft het 25,8%.

Het bericht WBSO en innovatiebox 2023 verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/wbso-en-innovatiebox-2023/feed/ 0
Subsidienieuws Prinsjesdag 2022 https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidienieuws-prinsjesdag-2022/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidienieuws-prinsjesdag-2022/#respond Wed, 21 Sep 2022 14:31:32 +0000 https://nlsi.nl/?p=6479 Hieronder het subsidienieuws van Prinsjesdag 2023: WBSO [...]

Het bericht Subsidienieuws Prinsjesdag 2022 verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Hieronder het subsidienieuws van Prinsjesdag 2023:

 • WBSO
  • Er worden in 2023 geen wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden in de WBSO. Het totale beschikbare budget voor 2023 is € 1370 miljoen.
 • EIA- en MIA
  • Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd om ervoor te zorgen dat ondernemers blijven investeren in het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die op de betreffende lijsten staan. Het budget voor de EIA en MIA is € 100 miljoen respectievelijk € 50 miljoen per jaar vanaf 2023.
 • SDE++
  • De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie, afgekort SDE++, wordt in 2023 gewijzigd in de voorwaarden. De wijziging zorgt ervoor dat technieken met knelpunten eerder aan bod komen, bijv. lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie).
 • ISDE
  • Om isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving te stimuleren wordt er € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.
 • Topsectoren Energieprojecten
  • In 2023 zijn er nieuwe openstellingen voor de volgende regelingen Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Hernieuwbare Energietransitie (HER+) en Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).
 • VEKI
  • De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie wordt in 2023 voortgezet en het budget wordt verhoogd met € 28 miljoen.
 • Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten
  • Vanuit het Klimaatfonds wordt verder € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW). Doel van deze nieuwe regeling – die zich nog in de verkennende fase bevindt – is het stimuleren van de aanleg van warmtenetten in de gebouwde omgeving. Het is de bedoeling dat op grond van de MIW subsidie (eventueel in combinatie met een lening of garantie) kan worden verstrekt voor de investeringskosten van warmtenetten.
 • Nationaal Isolatieprogramma
  • Om huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen komt er in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Deze maatregel is een stap naar een meer fundamentele en structurele aanpak van grootschalige isolatie.
 • Nationaal Groeifonds
  • De voorbereiding voor een nieuwe investeringsronde van het Nationaal Groeifonds is gestart en de verwachting is dat aanvragen in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden ingediend.
 • GroenvermogenNL
  • Het Nationaal Groeifonds-project Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in een groen-waterstof-ecosysteem. Het doel hiervan is om toepassingen van groene waterstof en groene chemie in onder andere de chemie, transport en zware industrie sneller mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie.
 • Circulaire economie
  • De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten wordt verbreed naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast komt er in 2023 een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.
 • SEEH
  • Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis kunnen VvE’s hun appartementen en woningen verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen VvE’s deze subsidie ook ontvangen als zij één isolatiemaatregel nemen. Voorheen waren dat er minimaal twee.
 • Verduurzaming glastuinbouw
  • In 2023 komt er € 36 miljoen beschikbaar voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en € 6 miljoen voor de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI).
 • STAP-budget
  • Vanaf 2023 worden de extra middelen ingezet (€ 125 miljoen per jaar tot en met 2026) binnen de Subsidieregeling STAP-budget voor de doelgroep praktisch geschoolden (tot en met mbo-4).

Het bericht Subsidienieuws Prinsjesdag 2022 verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidienieuws-prinsjesdag-2022/feed/ 0
Borgstelling MKB-kredieten https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/borgstelling-mkb-kredieten/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/borgstelling-mkb-kredieten/#respond Tue, 20 Sep 2022 10:00:49 +0000 https://nlsi.nl/?p=6476 Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te l [...]

Het bericht Borgstelling MKB-kredieten verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Wellicht dat de Borgstelling MKB-kredieten, ofwel BMKB mogelijkheden biedt. Deze regeling vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het EKZ voor een gedeelte garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

Deze regeling staat open tot en met 1 juli 2023. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Het maximum van het BMKB-krediet verhoogd naar € 1,5 miljoen.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

Het bericht Borgstelling MKB-kredieten verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/borgstelling-mkb-kredieten/feed/ 0
Versnelde klimaatinvesteringen industrie https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/versnelde-klimaatinvesteringen-industrie-2/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/versnelde-klimaatinvesteringen-industrie-2/#respond Thu, 25 Aug 2022 13:10:21 +0000 https://nlsi.nl/?p=6469 Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen [...]

Het bericht Versnelde klimaatinvesteringen industrie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie, afgekort VEKI, aan.

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen onder de volgende thema’s:

 • energie-efficiëntie
 • recycling en hergebruik van afval
 • lokale infrastructuur
 • overige CO2-verlagende maatregelen

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 10 januari 2023. Voor 2022-2023 is er € 47.5 miljoen beschikbaar.

Het bericht Versnelde klimaatinvesteringen industrie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/versnelde-klimaatinvesteringen-industrie-2/feed/ 0
ISDE stimuleert energie-investeringen van bedrijven https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-stimuleert-energie-investeringen-van-bedrijven/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-stimuleert-energie-investeringen-van-bedrijven/#respond Mon, 22 Aug 2022 14:49:28 +0000 https://nlsi.nl/?p=6467 De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesp [...]

Het bericht ISDE stimuleert energie-investeringen van bedrijven verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, ofwel ISDE, stimuleert ondernemers bij het verduurzamen van hun productieproces of bedrijfsgebouw. Diverse investeringen komen voor subsidie in aanmerking.

Het totale budget voor 2022 is € 258 miljoen. 228 miljoen euro is voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, 30 miljoen euro beschikbaar.

Ondernemers kunnen hun productieproces en bedrijfsgebouw verduurzamen met diverse soorten investeringen:

 • Zonnepanelen.
 • Kleinschalige windturbines.
 • Aansluiting op een warmtenet.
 • Warmtepomp.
 • Zonneboiler.

Het indienen van een aanvragen kan doorlopend tot en met 31 december 2022.

Het bericht ISDE stimuleert energie-investeringen van bedrijven verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-stimuleert-energie-investeringen-van-bedrijven/feed/ 0
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsautos-2/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsautos-2/#respond Thu, 18 Aug 2022 14:11:35 +0000 https://nlsi.nl/?p=6461 Koopt of leaset u als ondernemer een nieuwe, volledig e [...]

Het bericht Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Koopt of leaset u als ondernemer een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen dan kunt u een gebruik maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, afgekort SEBA. De subsidie kan alleen aangevraagd worden voor bedrijfsauto’s die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.

Met de regeling krijgt u bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat 12%. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én

 • Vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Het totaal jaarbudget voor 2022 was € 22 miljoen, maar nu is er nog € 5,02 miljoen beschikbaar.

Het bericht Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsautos-2/feed/ 0
Miljarden voor het produceren van hernieuwbare duurzame energie https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/miljarden-voor-het-produceren-van-hernieuwbare-duurzame-energie/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/miljarden-voor-het-produceren-van-hernieuwbare-duurzame-energie/#respond Tue, 16 Aug 2022 09:52:41 +0000 https://nlsi.nl/?p=6456 Op 28 juni is de eerste aanvraagperiode van de Stimuler [...]

Het bericht Miljarden voor het produceren van hernieuwbare duurzame energie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Op 28 juni is de eerste aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, open gegaan voor aanvragen. Vanaf heden komen ook projecten met waterstof gekoppeld aan wind- en zonnepark is aanmerking voor de subsidieregeling.

Met deze regeling wil de overheid bedrijven en (non-profit)instellingen stimuleren bij het verminderen van de CO2-uitstoot voor projecten die hernieuwbare duurzame energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen. Het hoge totale beschikbare budget zorgt ervoor dat  meer technologieën en projecten in aanmerking komen. Tevens kan de CO2-uitstoot in Nederland eerder gereduceerd worden.

De SDE-regeling werkt met verschillende aanvraagrondes. De technieken met een lagere subsidie per ton CO2 kunnen eerder aanvragen indienen en ook vroeger aan bod komen. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende aanvraagrondes.

Openstellingsronde SDE ++ 2022 Fasegrenzen €/ton CO₂
28 juni 65
11 juli 75
29 augustus 105
12 september 165
26 september tot 6 oktober 300

Het bericht Miljarden voor het produceren van hernieuwbare duurzame energie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/miljarden-voor-het-produceren-van-hernieuwbare-duurzame-energie/feed/ 0
Subsidieregeling Praktijkleren https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-praktijkleren/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-praktijkleren/#respond Thu, 11 Aug 2022 13:38:48 +0000 https://nlsi.nl/?p=6450 Wilt u mensen beter voorbereiden voor de arbeidsmarkt d [...]

Het bericht Subsidieregeling Praktijkleren verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Wilt u mensen beter voorbereiden voor de arbeidsmarkt door een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden? De Subsidieregeling praktijkleren kan hierbij helpen en is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een doctorandus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor subsidie in aanmerking. Het doel van deze regeling is goed opgeleid personeel dat op niveau voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De subsidieregeling is gericht op:

 • Onvaste groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een schaarste ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
 • Wetenschappelijk personeel, dat essentieel is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een:

 • MBO bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
 • MBO bbl-leerplek voor sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie.
 • HBO-leerplek voor de tekortsectoren techniek, inclusief ICT en gezondheidszorg.

U kunt vanaf 2 juni tot en met 16 september 2022 een aanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Het bericht Subsidieregeling Praktijkleren verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidieregeling-praktijkleren/feed/ 0
Subsidie voor grootschalige waterstofproductie https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidie-voor-grootschalige-waterstofproductie/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidie-voor-grootschalige-waterstofproductie/#respond Wed, 10 Aug 2022 13:15:23 +0000 https://nlsi.nl/?p=6446 Gaat u als onderneming op grote schaal waterstof-elektr [...]

Het bericht Subsidie voor grootschalige waterstofproductie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
Gaat u als onderneming op grote schaal waterstof-elektrolysefaciliteit ontwikkelen? De nationale regeling IPCEI Waterstof: waterstofproductie door elektrolyse geeft daar subsidie voor.

IPCEI Waterstof: waterstofproductie door elektrolyse is zo’n Europees belangrijk project. Het bestaat uit meer nationale belangrijke projecten van bedrijven en/of onderzoeksorganisaties.

Uw Nederlands belangrijke project moet helpen de kosten voor schone waterstof lager te maken. Deze subsidie biedt kansen om met schone productietechnieken te concurreren met traditionele technieken.

U kunt aanvragen indienen van 1 september 2022 tot en met 14 september 2022. Het totaalbudget voor 2022 is € 783.5 miljoen. De maximale subsidie is 100% van de onrendabele top van uw project. De onrendabele top is het deel van uw investering dat zich niet terugverdient.

Het bericht Subsidie voor grootschalige waterstofproductie verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/subsidie-voor-grootschalige-waterstofproductie/feed/ 0
ISDE: Subsidieregeling voor waterpomp, zonneboiler, isolatie en isolerend glas https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-subsidieregeling-voor-waterpomp-zonneboiler-isolatie-en-isolerend-glas/ https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-subsidieregeling-voor-waterpomp-zonneboiler-isolatie-en-isolerend-glas/#respond Tue, 02 Aug 2022 11:23:53 +0000 https://nlsi.nl/?p=6436 De ISDE, Investeringssubsidie duurzame energie en energ [...]

Het bericht ISDE: Subsidieregeling voor waterpomp, zonneboiler, isolatie en isolerend glas verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
De ISDE, Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, subsidie geeft u een tegemoetkoming bij de aanschaf van installaties. Het doel van deze subsidie is om duurzame energieopwekking te bevorderen en hiermee het gas- en elektriciteitsverbruik te doen verminderen. Voor 2022 is er een totaalbudget van € 228 miljoen.

De ISDE subsidie is gericht op twee doelgroepen: woningeigenaren en zakelijke gebruikers.

Zakelijke gebruikers kunnen de onderstaande ISDE subsidies aanvragen:

 • ISDE subsidie zonneboilers
 • ISDE subsidie warmtepompen
 • ISDE subsidie voor aansluiting op een warmtenet (voor VvE’s)
 • ISDE subsidie kleinschalige windturbine
 • ISDE subsidie Zonnepanelen

MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen tot en met 31 december 2023 een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen met een minimaal vermogen van 15 kWp en voor windmolens met een rotoroppervlak van minimaal 50 m².

Het bericht ISDE: Subsidieregeling voor waterpomp, zonneboiler, isolatie en isolerend glas verscheen eerst op Nederlands Subsidie Instituut.

]]>
https://nlsi.nl/nlsi-nieuws/isde-subsidieregeling-voor-waterpomp-zonneboiler-isolatie-en-isolerend-glas/feed/ 0