Op 11 mei opent de provincie Flevoland haar MIT-regeling voor deze categorie projecten.

Inhoudelijk is de MIT-regeling 2021 gewijzigd. MIT-projecten moeten aansluiten bij het missiegedreven innovatiebeleid. Dit wil zeggen dat de projectplannen moeten passen binnen één van de volgende Kennis- en Innovatieagenda’s: Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Landbouw, Water en Voedsel; Veiligheid; Sleuteltechnologieën; Maatschappelijk Verdienvermogen.

Er is gelegenheid voor innovatieve ondernemers om te pitchen. Horizon Flevoland maakt graag kennis met innovatieve ondernemers.