De provincie Flevoland heeft de Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025 bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van publiek-private samenwerking om te komen tot verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Subsidie kan aangevraagd worden door een onderwijsinstelling, een arbeidsorganisatie, of het georganiseerd bedrijfsleven namens een publiek-private samenwerking.

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per subsidieaanvraag. Voor de periode tot en met 31 december 2024 geldt een subsidieplafond van € 1 miljoen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.