Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers bekendgemaakt.

Met deze regeling stimuleert het fonds de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie, en wordt ondersteuning geboden aan erfgoedvrijwilligers om de continuïteit van hun inzet voor cultureel erfgoed in verband met de coronacrisis.

ZZP’ers

Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden aangevraagd door een ZZP’er werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie en/of cultuureducatie. Voor deze paragraaf is € 1.077.000 beschikbaar.

Culturele instellingen

Een culturele instelling kan subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie en een penvoerder kan subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor ZZP’ers die werkzaam zijn op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie. Voor deze paragraaf is € 1,6 miljoen beschikbaar.

Erfgoedvrijwilligers

Subsidie kan bijvoorbeeld worden verstrekt voor het organiseren van contact- en inspiratiedagen, het inzetten van social media om de doelgroep betrokken te houden en activiteiten waarmee de kennis van vrijwilligers van materieel en immaterieel erfgoed kan worden bevorderd. Voor deze paragraaf is € 200.000 beschikbaar.

Voor ZZP’ers en culturele instellingen kunnen aanvragen tot en met 31 mei 2021 worden ingediend. Aanvragen voor binnenschoolse cultuureducatie of aanbod voor erfgoedvrijwilligers kunnen tot en met 30 april 2021 worden ingediend.