Regeling SMART-overbruggingsplan mkb

Het doel van deze regeling is om Gelderse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, ofwel mkb, te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sociale innovatie, medewerkersgerichte opleidingen, slimmer werken en leren, resultaatgerichtheid en toekomstbestendigheid van de onderneming.

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen waar maximaal 50 medewerkers in dienst zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Vanaf september 2021 zijn er weer intakegesprekken die eventueel verplicht zijn voor het indienen van een aanvraag. In juli en augustus 2021 kan men alvast de concept-projectplannen indienen.

Gelderse Regeling Innovatie Agrifood 

De Gelderse Regeling Innovatie Agrifood gaat vanaf 6 september 2021 opnieuw open, met een tot € 502.991 verhoogd budget. De subsidie bedraagt maximaal € 35.000.

Het doel van deze regeling is het bevorderen van projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. In aanmerking komen mkb-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen én advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood innovatie.