De Groeifaciliteit zou eerst per 1 juli 2020 sluiten omdat Invest-NL in deze vorm van financiering moet gaan voorzien.

De Groeifaciliteit is er voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is de faciliteit bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Door het uitbreken van de coronacrisis besloot het kabinet in april 2020 echter om de uitfasering van de Groeifaciliteit met één jaar op te schorten tot 1 juli 2021. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Als gevolg van de verlenging van de regeling kunnen financiers hun garantieaanvragen nu tot en met 15 juni 2023 indienen.