De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in de provincie Groningen gevestigde mkb-onderneming die hier ondernemingsactiviteiten uitvoert en die niet valt onder de sectoren landbouw, bosbouw en visserij.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000.

Aanvragen kunnen tot 31 december 2022 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 1 miljoen.