Met de wijziging wordt de HER+ gewijzigd opengesteld, wordt het subsidieplafond van de MOOI verhoogd, wordt voor de DEI+ het subsidieplafond van een eerdere openstelling verhoogd en een correctie voor de komende nieuwe openstelling doorgevoerd én wordt de openstellingsperiode van de Topsector Energiestudies Industrie aangepast.

HER+

Het doel van deze subsidie is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen in 2030 kosteneffectiever te realiseren via innovatieve projecten. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030. Daarnaast moeten HER+-projecten als gevolg van de innovatie leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de SDE++.

De subsidiemodule HER+ wordt in 2021 opnieuw opengesteld. De openstellingsperiode loopt vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 50 miljoen.

MOOI

Omdat de hoeveelheid aanvragen voor de subsidiemodule voor ‘Missie C: Industrie’ groter is dan verwacht, wordt het subsidieplafond voor deze missie opgehoogd naar € 29 miljoen.

DEI+

De DEI+ was opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 86,1 miljoen. Omdat er meer aanvragen zijn voor de DEI+ is het subsidieplafond opgehoogd naar € 108,1 miljoen. De DEI+ wordt opengesteld vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022.

Topsector Energiestudies Industrie

De subsidiemodule wordt opnieuw opengesteld vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021.