Bent u met uw onderneming bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u dan de subsidie Hernieuwbare Energietransitie, afgekort HER+ aanvragen.

De innovatie in het project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarbij helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Het project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en in een exclusieve economische zone.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2023. Het totaalbudget voor deze periode is € 30 miljoen.