Vanuit het Horizon Europe-onderdeel Europese Onderzoeksraad is een oproep ERC Starting Grants geopend. Met deze regeling stimuleert de Europese Unie grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams.

ERC Starting Grants zijn aan te vragen door veelbelovende jonge onderzoekers met twee tot zeven jaar ervaring na hun promotie. De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen voor een periode van vijf jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 januari 2022. Er is in totaal € 749 miljoen te verdelen.