Er is een wijziging van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector bekendgemaakt. De regeling wordt vergroot en verhoogd.

De eerste reden voor de verbreding is dat het beschikbare budget in een behoefte voorziet. Door de doelgroep te vergroten kunnen meer culturele instellingen hun hr-expertise vergroten. Ook hebben veel instellingen nog geen gebruik kunnen maken van de vouchers vanwege COVID-19. Om die reden is ten eerste de looptijd van de regeling met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Tevens is het budget verruimd naar € 1.750.000. De hr-voucher heeft een waarde van maximaal € 20.000.

Het doel van de regeling is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector. Een hr-voucher kan worden aangevraagd door instellingen en/of organisaties die subsidie toegekend gekregen hebben op grond van een aantal met naam genoemde regelingen van de rijkscultuurfondsen.