Om innovatieve energieprojecten te ondersteunen, publiceert het Interreg Euregio Maas-Rijn-programma een speciale projectoproep met een accent op energie. De Euregio Maas-Rijn omvat Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland.

Geïnteresseerde partnerschappen kunnen tussen 31 augustus 2021 en 21 september 2021 aanvragen voor de oproep indienen. De oproep is specifiek bedoeld om de hulpbronnenefficiëntie van het mkb te vergroten.

De oproep staat open voor initiatieven die bijdragen aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen in het mkb met oplossingen op het gebied van groene waterstof, energiegemeenschappen, het gebruik van laagspanningsgelijkstroomtechnologie en de ontwikkeling van lokale productie van geïntegreerde fotovoltaïsche technologie. Ook projecten op het vlak van de uitwisseling van informatie over energie mogelijk, om de energietransitie te stimuleren en te bevorderen en synergiën te creëren.

Voor de oproep is een budget van € 5 miljoen aan Europese financiering ter beschikking gesteld.