BZK heeft het nationaal isolatieprogramma gepresenteerd. Het doel van dit programma is het versneld isoleren van woningen die nu nog slecht geïsoleerd zijn.

Het nationaal isolatieprogramma (€ 514 miljoen voor beschikbaar) biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren. De regelingen ISDE en SEEH worden voortgezet en gaat het subsidiepercentage omhoog. Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en het helpen van lagere inkomens bij het isoleren van de woning.

ISDE- en SEEH-subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, voor eigenaar-bewoners en de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor Vereniging van Eigenaars kunnen eigenaar-bewoners en VvE’s subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%. Deze wijziging kan per 1 januari 2022 ingaan.

Nieuwe regeling voor verhuurders
Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatieprogramma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming. Vanaf 2023 is € 104 miljoen beschikbaar voor de RVV Verduurzaming.

Vanuit het nationaal isolatieprogramma wordt in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector. Deze middelen worden in 2023 en 2024 ingezet via een (nieuwe) subsidieregeling voor verduurzaming van woningen. Deze regeling richt zich voornamelijk op de aanpak van de energetisch slechtste woningen en lijkt qua subsidiemethodiek op de bestaande RVVV, waarbij grote verhuurders korting kunnen krijgen op de Verhuurderheffing wanneer zij verduurzamen.

Hybride warmtepomp
Naast het nationaal isolatieprogramma maakte het kabinet ook al op Prinsjesdag bekend dat er € 288 miljoen wordt vrijgemaakt voor het bevorderen van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20% naar 30%.