De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, staat van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 open voor het indienen van aanvragen. Er is voor 2021 in totaal € 164 miljoen subsidie beschikbaar.

  • Het beschikbare deelbudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Van januari tot en met juli 2021 zijn er 21.224 aanvragen ingediend voor 45.272 apparaten en/of maatregelen. De claim van deze aanvragen bedraagt € 47,2 miljoen. Er is nog ruim € 75 miljoen subsidie beschikbaar.
  • Voor het onderdeel isolatie is een bedrag van € 24,7 miljoen geclaimd, wat weer kan worden onderverdeeld naar verschillende typen isolatie.
  • Het beschikbare deelbudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. Van januari tot en met juli 2021 zijn er 722 aanvragen ingediend. De claim van deze aanvragen bedraagt € 6,8 miljoen. Er is nog ruim € 31 miljoen beschikbaar.