De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, staat tot en met 31 december 2021 open voor het indienen van aanvragen. Er is voor 2021 in totaal € 164 miljoen subsidie beschikbaar.

Het doel van de ISDE is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Het beschikbare deelbudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Stand van zaken t/m oktober 2021 is als volgt:

Budget: Aangevraagd: Beschikbaar:
€ 124.000.000 € 71.800.000 € 52.200.000

Voor het onderdeel isolatie is een bedrag van € 40,3 miljoen geclaimd, wat weer kan worden onderverdeeld naar verschillende typen isolatie.

Het beschikbare deelbudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. Stand van zaken t/m oktober 2021 is als volgt:

Budget: Aangevraagd: Beschikbaar:
€ 40.000.000 € 8.700.000 € 31.300.000