De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, ofwel ISDE, is van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Er is voor 2021 in totaal € 164 miljoen subsidie beschikbaar.

Het doel van de ISDE is het bevorderen van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Het deelbudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. Van januari tot en met september 2021 zijn er 802 aanvragen ingediend. De claim van de aanvragen bedraagt € 7,6 miljoen. Er is nog ruim € 32 miljoen beschikbaar.

Het deelbudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 124 miljoen. De deels geschatte claim van de aanvragen bedraagt € 61,7 miljoen. Voor het onderdeel isolatie is een bedrag van € 33,7 miljoen geclaimd, wat weer kan worden onderverdeeld naar verschillende typen isolatie. Er is dus nog ruim € 25 miljoen beschikbaar.