De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, staat van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 open voor het indienen van aanvragen. Er is voor 2021 in totaal € 164 miljoen subsidie beschikbaar.

Het beschikbare deelbudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 124 miljoen.

De stand van zaken per november 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: Beschikbaar:
€ 124.000.000 € 83.300.000 € 40.700.000

Voor het onderdeel isolatie is een bedrag van € 47,7 miljoen geclaimd, wat weer kan worden onderverdeeld naar verschillende typen isolatie.

Het beschikbare deelbudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen.

Budget: Verleend: Beschikbaar:
€ 40.000.000 € 12.300.000 € 27.700.000