De ISDE, Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, subsidie geeft u een tegemoetkoming bij de aanschaf van installaties. Het doel van deze subsidie is om duurzame energieopwekking te bevorderen en hiermee het gas- en elektriciteitsverbruik te doen verminderen. Voor 2022 is er een totaalbudget van € 228 miljoen.

De ISDE subsidie is gericht op twee doelgroepen: woningeigenaren en zakelijke gebruikers.

Zakelijke gebruikers kunnen de onderstaande ISDE subsidies aanvragen:

  • ISDE subsidie zonneboilers
  • ISDE subsidie warmtepompen
  • ISDE subsidie voor aansluiting op een warmtenet (voor VvE’s)
  • ISDE subsidie kleinschalige windturbine
  • ISDE subsidie Zonnepanelen

MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen tot en met 31 december 2023 een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen met een minimaal vermogen van 15 kWp en voor windmolens met een rotoroppervlak van minimaal 50 m².