De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, is gewijzigd en de openstelling voor 2022 met de bijbehorende plafonds bekendgemaakt.

Op grond van de ISDE kan subsidie worden verstrekt voor een investering of combinatie van investeringen bestemd voor de productie van duurzame energie. Deze subsidie wordt verstrekt aan zakelijke gebruikers of eigenaar-bewoners voor de aanschaf en het door een bouwinstallatiebedrijf laten installeren van één of meer installaties.

De wijzigingen betreffen de aanpassing van (product)eisen en voorwaarden, de verhoging van enkele subsidiebedragen, de aanpassing van afwijzingsgronden en bijhorende informatieverplichtingen.

Aanpassing producteisen voor investeringen in de productie van duurzame energie

De technische producteisen voor de investeringen over de installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen (zon-pv) en kleine windmolens (windturbines) zijn aangepast.

Aanpassing en verduidelijking producteisen voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen

Wijzigingen hebben betrekking op de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen: (a) dakisolatie, (b) gevelisolatie, (c) glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie, (d) spouwmuurisolatie en (e) vloer- of bodemisolatie.

Aanpassing subsidiebedragen voor diverse typen investeringen

Concreet gaan er verhoogde subsidiebedragen gelden voor warmtepompen en isolatiemaatregelen die zijn geïnstalleerd respectievelijk zijn aangebracht op of na 1 januari 2022. Hierbij wordt uitgegaan van ongeveer 30% van de totale gemiddelde marktprijs van de desbetreffende investering.

Openstelling ISDE in 2022

Voor de ISDE loopt de openstellingsperiode in 2022 van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Er zijn twee subsidieplafonds vastgesteld:

  • een subsidieplafond van € 228 miljoen voor investeringssubsidie voor de investering in (1) een ruimteverwarmingstoestel dan wel waterverwarmingstoestel en/of zonneboiler, (2) energiebesparende isolatiemaatregelen en (3) de aansluiting op een warmtenet; en
  • een subsidieplafond van € 30 miljoen voor investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via fotovoltaïsche zonnepanelen of via één of meer windturbines.