Het kabinet heeft bekendgemaakt per 1 oktober 2021 te stoppen met de landelijke steunmaatregelen die de afgelopen periode zoveel mogelijk de economie door de coronacrisis hebben heen geholpen.

Dit houdt in dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf 1 oktober niet meer worden verlengd. De maatregelen worden voor het grootste deel opgeheven, omdat de economie weer volop draait en de werkloosheid laag is. Het kabinet is ook bezig met een regeling voor de nachthoreca die volgens de verwachting na 1 oktober 2021 nog verplicht gesloten blijven.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van toepassing om marktfinanciering te blijven ondersteunen. Bedrijven die behoefte hebben aan financiële middelen, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen gaat door in het laatste kwartaal.

Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting is vanwege de invoering van de NOW stopgezet. Nu de NOW wordt stopgezet keert de Werktijdverkorting weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort.

Aanvullend steunpakket – subsidie Praktijkleren

Er is een aanvullend sociaal pakket met extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo.