Het Europese LIFE-programma voor het tijdvak 2021-2027 is enorm gewijzigd. Via dit programma worden subsidies verstrekt aan belangrijke innovaties op het gebied van milieu en klimaat. Het LIFE-programma biedt ook voor de chemiesector meer kans op subsidie.

Sinds begin jaren 90 is het LIFE-programma het co-financieringsinstrument van de EU ter ondersteuning van innovaties op het gebied van milieu en klimaat. Een nieuwe cyclus van het LIFE-programma is bekendgemaakt voor het tijdvak 2021-2027. Door de extra mogelijkheden en nieuwe kansen ontstaan voor de chemische sector meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen.

Binnen LIFE zijn er mogelijkheden voor projecten vanuit de chemiesector, zoals subsidies voor pilots of demonstraties op het gebied van efficiënt grondstoffengebruik of recycling.

LIFE-thema ‘Milieu’

Recycling en efficiënt grondstoffengebruik blijven enkele van de punten in het thema Milieu van het nieuwe LIFE-programma. Een aantal voorbeelden binnen dit thema zijn:

  • Inzameling en recycling van batterijen en kunststoffen.
  • Terugwinning van essentiële grondstoffen uit afvalstromen.
  • Voorkoming en vermindering van de invloed van chemicaliën (zoals PFAS en pesticiden) op het milieu en de gezondheid
  • Voorkoming en vermindering van de invloed van chemische productie op het milieu en de gezondheid door het ontwikkelen van groene technologieën, geavanceerde materialen en industriële productie met verminderde uitstoot en milieu-impact.

LIFE-thema ‘Klimaat’

Binnen het thema Klimaat biedt LIFE mogelijkheden voor de chemische sector. Sectoren buiten dit systeem kunnen LIFE-subsidie aanvragen voor projecten gericht op het:

  • Verminderen van broeikasgasemissie in het algemeen, en van gefluoreerde broeikasgassen en stoffen die de ozonlaag aantasten.
  • Ontwikkelen van alternatieven voor gefluoreerde gassen of het terugwinnen en recyclen van gefluoreerde gassen.

Het indienen van aanvragen binnen de bovengenoemde thema’s is op 30 november 2021. De maximale subsidie kan oplopen tot 3 miljoen euro per project.