Voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen kunnen vanaf 1 mei 2020 aanvragen worden ingediend.

Voor de regeling is voor de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

RVO meldt nu dat er tot 1 maart 2021 in totaal 104 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. Er is inmiddels voor € 57.595.302 aan subsidie verstrekt. Er is nu nog zeker een beschikbare budget van € 125.353.217.

Doel van de regeling is het stimuleren van eveneens opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.