Vanaf 1 mei 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

De regeling bevordert de opschaling als de versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.

Voor de regeling is voor de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

RVO meldt dat er tot en met 1 januari 2021 in totaal 100 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. Er is zeker nog € 126.472.099 budget beschikbaar.