De overheid wil innovatie en ondernemerschap de komende jaren flink stimuleren met regelingen als de WBSO en het Nationaal Groeifonds. Innovatieve ondernemers kunnen eventueel voor verschillende financiële regelingen in aanmerking komen. NLSI biedt informatie en hulp aan ondernemers die van de regelingen gebruik willen maken.

Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

De samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt gestimuleerd via het Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Het kernpunt ligt op energietransitie en circulaire economie, digitalisering en sleuteltechnologieën zoals fotonica en kunstmatige intelligentie.

WBSO-regeling

Met de WBSO-regeling kunnen ondernemers hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. De WBSO-regeling heeft een extra budget van € 50 miljoen voor 2023.

Nationaal groeifonds

Als onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken wordt de impact groter. Hier wordt vanuit het Nationaal Groeifonds in geïnvesteerd. Daarnaast zijn er investeringen op dit vlak nodig in het versterken van toegepaste onderzoeksfaciliteiten, praktijkgericht onderzoek en de grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Voor innovatieve start-ups en scale-ups zijn er volop financieringsmogelijkheden beschikbaar. In totaal is er € 20 miljard beschikbaar.

In de volgende jaren komt daar nog meer nadruk te liggen op de samenwerking tussen Nederlandse onderzoekers en ondernemers. Daardoor moeten er meer innovatieve producten en diensten tot stand komen. Dat is nodig voor grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid. Nederland kan dan de economische groei blijven realiseren.