Door grote belangstelling voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+, is het budget verhoogd naar € 74,6 miljoen en de openstelling verlengd tot 10 januari 2023. Meer ondernemers krijgen dan de kans om een goed projectvoorstel te doen.

De DEI+ is voor ondernemers die bijdragen om de CO2-emissies tegen lage kosten te verminderen in Nederland in 2030. Het gaat hierbij om  pilot- en demonstratieprojecten met de thema’s:

  • energie-efficiëntie;
  • hernieuwbare energieproductie met ruimtelijke inpassing;
  • flexibilisering van het energiesysteem;
  • lokale infrastructuur, circulaire economie;
  • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
  • of andere CO2-reducerende maatregelen.

Met deze regeling dragen we bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht. We zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

In een pilotproject test en verbetert u een nieuwe techniek in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na het einde van het subsidieproject in gebruik blijft.