Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO, is gestart met het uitvoeren van controles over het jaar 2021 (indien nodig kan ter plekke ook de daaraan voorafgaande jaren worden gecontroleerd). RVO controleert tijdens bedrijfsbezoeken of de werkzaamheden die zijn beschreven zijn uitgevoerd en dat voldaan is aan de verplichtingen. In circa 90% van de gevallen komt RVO tot de conclusie dat een en ander niet juist is. Hierdoor moet aanvullende informatie worden verstrekt of is een correctie op de S&O-afdrachtvermindering nodig. Als u niet correct hebt gehandeld kan RVO naast een correctie ook een boete opleggen.

Uiteraard voldoen al onze klanten waarvoor wij het subsidiemanagement voor de WBSO uitvoeren, aan alle gestelde eisen. Maar ook als niet gebruiker van het subsidiemanagement van Nederlands Subsidie Instituut kunt u gebruik maken van onze expertise. Bijvoorbeeld omdat u zelf uw aanvragen verzorgt en een second opinion wilt. Onze adviseurs komen graag naar u toe om ter plekke een WBSO-audit uit te voeren. Met deze audit krijgt u een onafhankelijk en betrouwbaar advies over de projectadministratie, urenadministratie, vastgestelde uurloon, mededelen gerealiseerde uren, aannemelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden, financiële administratie, etc..