Als mkb’er kun je subsidie aanvragen voor de innovaties binnen uw bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld innovaties zijn binnen o.a. de volgende thema’s: energie, duurzaamheid, voedsel, landbouw, gezondheid en veiligheid.

De overheid wil met de zogenaamde regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren, afgekort MIT, haalbaarheidsprojecten midden- en kleinbedrijven stimuleren tot innovatie binnen hun onderneming.

Wilt u als bedrijf in aanmerking komen voor deze subsidieregeling? Op 12 april 2022 staat deze regeling weer open voor indienen van aanvragen. Wij helpen u en uw bedrijf graag met het opstellen en het indienen van de juiste aanvraag. Er is een maximale subsidie van € 20.000,-.