De Milieulijst 2022 is bekendgemaakt. Op de Milieulijst staan de bedrijfsmiddelen die voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, afgekort VAMIL, en/of de Milieu-investeringsaftrek, ofwel MIA, in aanmerking komen.

Met de VAMIL en de MIA wordt een fiscale stimulans gegeven aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu.

Er is een structurele verhoging van de MIA-steunpercentages naar respectievelijk 27, 36 en 45%. Door deze verhoging moeten meer ondernemers worden gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieutechnieken met een hoge meerprijs. Als extra stimulans voor het vergroenen van de industrie wordt per 2022 ook het maximale meldingsbedrag per belastingplichtige per jaar verhoogd naar € 50 miljoen.

Het beschikbare budget voor de VAMIL in 2022 is € 25 miljoen. Voor de MIA is in 2022 een budget van € 144 miljoen beschikbaar. Hieronder een kort overzicht van de nieuwe apparaten in de Milieulijst 2022.

De volgende 32 nieuwe bedrijfsmiddelen zijn opgenomen (Nummer Milieulijst 2022/Bedrijfsmiddel):

 • D 1215 Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten.
 • F 1230 Apparatuur voor beheer van metaalbewerkingsvloeistoffen.
 • F 1565 Verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat.
 • F 1706 Centrifugaal filter voor slijpsel kunststoflenzen.
 • F 1760 Apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu.
 • E 1790 Slimme afvalbak met persmechanisme.
 • F 2143 Systeem voor individuele meting van nutriënten.
 • B 2202 Klimaat- en dierenmonitoringssysteem.
 • A 2204 Formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee.
 • B 2220 Duurzame varkensstal met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie.
 • B 2230 Duurzame pluimveestal met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie.
 • B 2280 Duurzame paardenstal.
 • A 2330 Stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of bloembollen.
 • A 2346 Chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor bloembollen.
 • A 2359 Elektrisch aangedreven wiedbed.
 • A 2365 Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest.
 • F 2605 Apparatuur voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen.
 • A 2631 Automatische voedselafvalmonitor.
 • F 2715 Apparatuur voor de winning van eiwit.
 • B 3121 Dual-fuel waterstofvrachtwagen.
 • D 3130 Elektrisch aangedreven AGV.
 • B 3342 Waterzuiveringsinstallatie voor een pleziervaartuig.
 • D 3423 Elektrisch aangedreven hoogwerker.
 • G 3723 Oplaadpunt voor elektrische vaartuigen.
 • F 4201 Apparatuur voor vervanging van gefluoreerde broeikasgassen.
 • E 4581 Vlamloze thermische oxidator voor afgassen.
 • F 5345 Regenwaterbuffer met dynamische afvoer in de bebouwde kom.
 • A 6214 Betontegel van ten minste 75% gerecycled materiaal.
 • E 6217 Circulaire staalconstructie met terugnamegarantie.
 • D 6220 CO2 gebonden bouwmaterialen met ten minste 40% gerecycled materiaal.
 • A 6221 Gerefurbishte plafondplaten.
 • A 6344 Tapijttegels of vloerkleed op basis van productie-uitval, restpartijen of gebruikte tapijttegels.