De miljarden euro’s energiesubsidie die ieder jaar beschikbaar zijn voor grote verduurzamingsprojecten blijven voor een groot deel liggen, blijkt uit onderzoek. Eind 2019 ging het om 3,2 miljard euro. Een deel van de subsidie vloeide de afgelopen jaren niet gebruikt.

De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven, ofwel NVDE, pleit ervoor om deze niet gebruikte subsidie uit te geven aan warmteprojecten om de klimaatdoelen te halen. Het geld blijft liggen omdat de overheid gedateerd begroot en de kosten hoger worden ingeschat dan ze werkelijkheid zijn. Door beter te begroten en iets meer risico te nemen kunnen er meer projecten gefinancierd worden.

Ieder jaar keert de overheid vele miljarden euro’s subsidie uit via de Stimulering Duurzame Energie, afgekort SDE++. Deze exploitatiesubsidie past het verschil bij tussen de kosten van een duurzaam energieproject en de opbrengst.