Op 28 juni is de eerste aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, open gegaan voor aanvragen. Vanaf heden komen ook projecten met waterstof gekoppeld aan wind- en zonnepark is aanmerking voor de subsidieregeling.

Met deze regeling wil de overheid bedrijven en (non-profit)instellingen stimuleren bij het verminderen van de CO2-uitstoot voor projecten die hernieuwbare duurzame energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen. Het hoge totale beschikbare budget zorgt ervoor dat  meer technologieën en projecten in aanmerking komen. Tevens kan de CO2-uitstoot in Nederland eerder gereduceerd worden.

De SDE-regeling werkt met verschillende aanvraagrondes. De technieken met een lagere subsidie per ton CO2 kunnen eerder aanvragen indienen en ook vroeger aan bod komen. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende aanvraagrondes.

Openstellingsronde SDE ++ 2022 Fasegrenzen €/ton CO₂
28 juni 65
11 juli 75
29 augustus 105
12 september 165
26 september tot 6 oktober 300