Innovatieve mkb’s die een R&D-samenwerkingsproject starten met een andere mkb-onderneming kunnen vanaf nu tot en met 13 september MIT R&D-subsidie aanvragen.

Met de MIT-regeling stimuleert de overheid mkb’s om innovaties te ontwikkelen en te helpen bij de maatschappelijke opgaven die vastgelegd zijn in de zogenoemde kennis- en innovatieagenda’s, afgekort KIA’s. Dat zijn:

  • energietransitie & duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • gezondheid & zorg;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën;
  • maatschappelijk verdienvermogen.

Voor de R&D-samenwerkingsprojecten is ruim 40 miljoen euro beschikbaar.