De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren, afgekort MIT, zal gewijzigd worden.

Vanaf 2021 zal de MIT-regeling aansluiten bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er volgt een document waarin wordt aangegeven bij welk missiethema een subsidieaanvraag vanaf 2021 dient aan te sluiten.

Het subsidieplafond 2021 voor de haalbaarheidsprojecten wordt op 13 april 2021 open gesteld.