De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland gewijzigd. De provincie heeft ook de nieuwe openstellingsdata en deelplafonds voor de regeling bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf.

De regeling maakt het makkelijker om subsidie aan te vragen voor het totale mkb dat een innovatieve oplossing heeft voor een maatschappelijk probleem. Het is van belang dat een mkb’er een project met een innovatieve oplossing heeft voor maatschappelijke opgaven die beschreven zijn in de Kennis en Innovatieagenda’s, Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Landbouw Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en het Maatschappelijk verdienvermogen.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021. Het totaalbudget is € 4.400.000. Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021. Het totaalbudget is € 9.040.000.