Voor de Subsidieregeling mkb innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 is de openstelling bekendgemaakt. De regeling is bedoeld om midden- en kleinbedrijf in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland te stimuleren tot innovatie.

  • Haalbaarheidsprojecten: Subsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen. Deze projecten kunnen van 12 april tot en met 9 september 2022 worden ingediend. Het totale subsidieplafond is € 3.424.000.
  • Een R&D-samenwerkingsproject (klein of groot) ondersteunt aanvragen waarbij 2 of meer niet-verbonden MKB-ondernemingen samenwerken in een innovatieproject. Deze projecten kunnen van 1 juni tot en met 13 september 2022 worden ingediend. Het totale subsidieplafond is € 7.989.333.