De regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal, afgekort MKB!dee, zal waarschijnlijk vanaf 6 juli 2021 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

Mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt een maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt maximaal € 200.000.