De regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal, ofwel de regeling MKB!dee, gaat van 6 juli tot en met 7 september 2021 open voor het indienen van aanvragen. Voor deze openstelling is er een subsidieplafond van € 7 miljoen.

Het doel van de regeling is het begeleiden van projecten die belemmeringen wegnemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

Projecten die in aanmerking komen nemen bezwaren weg bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel, zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt vergroot.