Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, afgekort MOOI-regeling, ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

U kunt aanvragen indienen vanaf 1 juli tot 6 september 2022.  Het totale budget voor de MOOI-regeling in 2022 is € 81,4 miljoen.

Budgetverdeling thema’s 2022

  • MOOI Elektriciteit: € 21 miljoen
  • MOOI Gebouwde omgeving: € 39,4 miljoen
  • MOOI Industrie: € 21 miljoen

Om in aanmerking te komen moet uw project voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren.
  • In het project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de punten uit het Klimaatakkoord. De betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden.
  • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
  • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving is dat maximaal € 7 miljoen.