Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie

Het huidige financiële instrumentarium voor opschaling en implementatie van nieuwe technologieën kan voor de klimaatopgave van de industrie nog beter worden ingericht. Er wordt daarom gewerkt aan een Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie om deze industriële technieken uit de transitieplannen beter te kunnen ondersteunen.

De bedoeling van de regeling is om grote complexe doorbraaktechnologieën voor bijvoorbeeld groene kunstmest, kunststof en staal te faciliteren via een open en flexibele subsidieregeling, waar bestaande bedrijven maar ook nieuwe of groeiende mkb-bedrijven gebruik van kunnen maken.

Speciale opschalingsregeling groene waterstofproductie

Doel van de regeling is opschaling van de elektrolysecapaciteit en daarmee ook daling van de productie. Voor de verduurzaming van de industrie kan naast eigen productie ook geïmporteerde waterstof een rol spelen.

Groene waterstof via elektrolyse is opgenomen in de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, maar nu is het erg duur per ton vermeden CO2, waardoor deze beperkt kan worden ondersteund via de SDE++.

De openstelling is in het tweede kwartaal van 2022 en daarvoor is € 250 miljoen beschikbaar.