Er is een wijziging van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg bekendgemaakt. Concreet wordt de regeling opnieuw opengesteld.

Doel van de regeling is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen garanderen, door zorginstellingen te motiveren om tijdelijk werknemers in dienst te nemen in zogeheten coronabanen. Dit zijn banen waar geen of weinig scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn.

Voor de regeling is er een totaalbudget van € 80 miljoen, waarvan er in eerste periode € 38 miljoen subsidie is aangevraagd. Daardoor wordt € 40 miljoen van het resterende subsidiebudget beschikbaar gesteld om werknemers in te zetten door middel van coronabanen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Aanvragen voor dit nieuwe tijdvak kunnen van 14 juni 2021 tot en met 25 juni 2021 worden ingediend. De uiterste startdatum van de coronabanen: werknemers moeten voor 1 oktober 2021 bij de zorgaanbieder worden ingezet.