RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, ook wel TSE-studies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 20.543.571 € 109.747.612 € 0

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, dat van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen, is er een apart budgetoverzicht. De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 491.623 € 8.508.377

DEI+-regeling circulaire economie

De DEI+-regeling circulaire economie is voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben. Die is opengesteld van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022. De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 0 € 13.953.022 € 5.046.978

HER+

Dit onderdeel is opengesteld van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 846.348 € 49.153.652

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is opengesteld van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021.  De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 1.677.260 € 2.968.634 € 3.354.106

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Begin mei 2021 werd gemeld dat het beschikbare budget van € 28 miljoen al was overtekend. Subsidie aanvragen kan echter nog steeds, omdat niet alle al ingediende aanvragen subsidie krijgen toegekend. De stand van zaken op 28 juni 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 18.889.076 € 21.936.233 € 0

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.