RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, Hernieuwbare energietransitie, Topsector Energiestudies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. Bij al deze onderdelen gaat het om de stand van zaken op 31 mei 2021.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, ofwel DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 31 mei 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 11.862.043 € 110.323.502 € 4.414.455

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, dat van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 31 mei 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 461.720 € 8.538.280

Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 31 mei 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 1.710.809 € 48.289.191

Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 31 mei 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 1.415.913 € 2.259.584 € 4.324.503

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. In begin mei 2021 werd gemeld dat het beschikbare budget inmiddels is overtekend. Subsidie aanvragen kan nog steeds, omdat mogelijk niet alle ingediende aanvragen subsidie krijgen.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 16.043.193 € 22.983.540 € 0