RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor vier onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het betreft de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (afgekort DEI+), Hernieuwbare energietransitie (afgekort HER+), Topsector Energiestudies Industrie (ofwel TSE-studies Industrie) en Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 19 april 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 0 € 97.720.062 € 28.879.938

DEI+-thema aardgasvrij

Dit onderdeel is ook van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 19 april 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 461.720 € 8.538.280

HER+

Dit onderdeel is open van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 19 april 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 1.710.809 € 48.289.191

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is open van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 19 april 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 641.313 € 2.056.833 € 5.301.854

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 opnieuw open voor aanvragen. De stand van zaken op 19 april 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 16.043.193 € 11.536.430 € 420.377

Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.